Het kwartet

Het KlimaatKennisKwartet kent 9 onderwerpen/thema’s:

(1 kwartetspel bestaat uit 9×4 kaartjes.)

Voorbeeldkaartjes